Cylindervägen 12 131 27 Nacka strand
Ring oss: 08 - 635 34 50

Kvalité och miljö

Sidebar

 

Kvalitetspolicy

För oss på Ehn & Land är kvalitet en naturlig del av vår verksamhet. Vårt verksamhetssystem syftar till att vi ständigt skall bli bättre och det är i första hand våra kunder som ska uppleva detta. Vi tror nämligen på det starka sambandet – om våra kunder är nöjda så går det bra för Ehn & Land.

För att uppnå detta ska alla medarbetare:
– ha rätt kompetens
– vara servicevänliga
– hålla vad de lovar
– ge en korrekt information

För att ständigt förbättras ska vi:
– följa upp kundordern
– ha en personlig utvecklingsplan
– hålla oss á-jour med ISO 14001:2015
– vara lyhörda för kundens önskemål
– ständigt uppdatera kvalitetsmålen

Miljöpolicy

Ehn & Lands policy är att vara miljöledande i vår bransch. I den företagsövergripande policyn ingår sedan länge att erbjuda goda och säkra arbetsplatser, skydda miljön och bevara energi- och naturresurser. Vi skall bidra till en hållbar utveckling där man tar tillvara på den miljö och de resurser som finns idag och som vi lämnar över till våra barn. Hela vårt agerande skall präglas av långsiktigt kretsloppstänkande så att vi, våra kunder och leverantörer minimerar påverkan på miljön. Vi arbetar för en ständig förbättring och ska minska miljöbelastningen från vår och våra kunders verksamhet.
Naturresurser, energi, material ska nyttjas effektivt Detta innebär bl.a. att vi ständigt har en stävan att effektivisera våra kunders produktion, viket ger minskat behov av energi. Vi strävar efter att ständigt utveckla, utvärdera och förbättra vårt miljöledningssystem enligt de direktiv och lagkrav som finns inom miljöområdet. Alla anställda inom Ehn & Land AB skall medverka till denna miljöpolicy efterlevs och att våra kunder, leverantörer informeras om vår policy och vårt miljöarbete.